Disclaimer

Op het gebruik van deze website ww.trimsalondudesendivas.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt U geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Trimsalon Dudes & Diva’s streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staan wij niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Trimsalon Dudes & Diva’s aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via email kan niet zonder meer een relatie tussen Trimsalon Dudes & Diva’s en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Trimsalon Dudes & Diva’s garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Trimsalon Dudes & Diva’s te corresponderen accepteert U dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Trimsalon Dudes & Diva’s heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Trimsalon Dudes & Diva’s aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendommen

Alle publicaties en uitingen van Trimsalon Dudes & Diva’s zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Trimsalon Dudes & Diva’s daar vooraf schriftelijke toestemming voor gegeven heeft.